Home LAW/Streekpaden/etc. Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

Hertogenpad: Berlicum - Deuteren 20km.

GPS

Vanaf Berlicum lopen we naar het riviertje de Aa.
Vanaf hier gaan we de Aa een stukje volgen, de Aa meadert hier door een wijds weilandgebied.
Daarna steken we de Aa over en even daarna eveneens het Maximakanaal.
Vervolgens gaan we onder de drukke N-279 door en steken we even later de Zuid-Willemsvaart bij het buurtschap Poeldonk over.
Wandelend over de Poeldonksedijk passeren we enkele Wielen en komen we even later bij het Kapelletje "Aan de Keer".
Via een onverhard pad langs de Keerdijk wandelen we verder en passeren weer een tweetal Wielen. Even later passeren we het kunstwerk "Theater La Damoiselle" dat ligt op de De Jufferschans bij Fort de la Damoiselle.
Na verschillende stille verharde en onverharde wegen/paden komen we bij de rivier de Dommel die we een stukje gaan volgen tot aan het Ir. A.J.A.M. Segers gemaal.
Even later lopen we het poldergebied binnen van het Bossche Broek, een natuurgebied ten zuidoosten van 's-Hertogenbosch in het dal van de Dommel. Tot 1629 was het Bossche Broek een moeras, dat in tijden van oorlog een natuurlijke verdediging vormde voor de stad 's-Hertogenbosch.
Via verschillende onverharde paden lopen we richting de stad 's-Hertogenbosch.
Nadat we een stuk langs de vestingsgracht zijn gelopen lopen we bij de Zuidwal en de sluizen van de Binnendieze de stad in. Via de Triniteitstraat komen we op het plein naast de statige St. Janskathedraal.
Dan lopen we via verschillende kleine straatjes door het oude centrum van de stad, we steken de Dommel over en bereiken het station. We steken de spoorbanen over en lopen aan de andere zijde verder door en langs een stuk nieuwbouw met verrassende waterpartijen.
Na enkele groenstroken en nog een paar waterpartijen lopen we om het Jeroen Boschziekenhuis heen en verlaten de stad weer.
Via een onverhard pad lopen we over het tracé van een oude spoorbaan langs de polder Rijshouten naar het buurtschap Deuteren.

Riviertje Aa
Kapelletje Aan de Keer
Keerdijk
Vestingsgracht
St. Janskathedraal