Home LAW/Streekpaden/etc. Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

Fietsen: Randmeren 246km.

GPS

Wij zijn altijd op zoek naar bijzondere fietstochten en deze keer kwamen de Randmeren in beeld.

De naam Randmeren is een samenvoeging want de wateren hebben zelf onderling nogal wat verschillende namen namelijk van Zuid naar Noord:
Gooimeer, Eemmeer, Nijkerkernauw, Nuldernauw, Wolderwijd, Veluwemeer, Drontermeer, Vossemeer en het Ketelmeer. Het Nuldernauw, Wolderwijd, Veluwemeer en Drontermeer vormen samen de Veluwerandmeren en deze liggen ten zuiden van de Randmeren Noord, die weer worden gevormd door het Vossemeer en het Ketelmeer.

Omdat we met vrienden waren is gekozen voor 4 losse tochten waarbij de start/finish altijd vanaf een parkeerplaats zou zijn.
Na het nodige puzzelwerk hebben we gekomen om de Randmeren rond te fietsen in deze 4 fietstochten.
Naarden-Nijkerk-Almere-Naarden 71km.
Nijkerk-Nunspeet-Zeewolde-Nijkerk 65km.
Nijkerk-Kampen-Roggebotsluis-Nijkerk 53km.
Ketelhaven-Kampen-Schokkerhaven-Ketelhaven 58km.

Randmeren1: Muiderberg-Nijkerk-Almere-Muiderberg 71km.

Routekaart

Vanaf de parkeerplaats Naarderbos Strand (tussen Muiderberg en Naarden) fietsen we al snel naar Naarden.
We komen door het oude centrum van Naarden en langs de vestingsgracht waarna we verder fietsen en onder de A1 door rijden.
Via enkele fietspaden komen we langs Valkenveen, Oud Naarden en langs het Gooimeer rijden we naar Huizen waar we eerst langs de oude Kalkovens rijden en daarna langs de haven.
Al spoedig komen we weer langs het Gooimeer en volgen de route tot voor de A27 waarna we langs de buitenwijken van Huizen rijden en dan onder de A27 door gaan.
Wij rijden daarna verder door een polder gebied, steken via een pontje de Eem over en fietsen langs het Eemmeer naar Spakenburg waar we door het oude centrum komen en daarna langs de havens.
Dan volgen we geruime tijd een fietspad, eerst langs het Eemmeer en daarna langs het Nijkerkernauw tot we in de buurt van Nijkerk komen waar we het Nijkerkernauw oversteken naar Flevoland.
In Flevoland volgen we weer geruimtijd een fietspad aan de andere zijde van het Nijkerkernauw en daarna langs het Eemmeer tot we aankomen bij de jachthavens en woontorens van de Eemhof.
Vervolgens fietsen we langs de Eemmeerderdijk en volgen geruime tijd het fietspad tot we weer onder de A27 doorgaan en weer bij het Gooimeer aankomen.
Hier verlaten we even het Gooimeer en fietsen door het verrassende Cirkelbos van Almere en komen o.a. langs de 28 meter hoge Almeerderberg. De Gooimeerbeek die door het Cirkelbos stroomt wordt gevoed met kwelwater uit het Gooimeer.
Via het Kloosterbos en de Waterlandse Tuinen komen we bij Almere Haven en gaan dan op de dijk weer verder langs het Gooimeer. We blijven deze dijk volgen tot we aankomen bij de Hollandse Brug. Hier steken we het Gooimeer over richting Muiderberg.
Bij Muiderberg fietsen we langs het Muiderbergse Vogelbos en daarna langs het Naarderbos via de IJsselmeerweg naar het beginpunt van deze fietstocht, de parkeerplaats bij het Naarderbos Strand.

Naarden
Kalkovens Huizen
Pontje bij de Eem
Haven Spakenburg
Langs Gooimeer

Randmeren2: Nijkerk-Harderwijk-Veluwerandveer-Zeewolde-Nijkerk 65km.

Routekaart

Vanaf de parkeerplaats onder de Nijkerkerbrug fietsen we over de brug en gaan links de dijk op langs het Nuldernauw.

Rechts hebben we een fraai uitzicht over de verschillende polders en links over het water van het Nuldernauw.
Na enige tijd passeren we verschillende strandjes met enkele paviljoens en een jachthaven.
Daarna passeren we strand Horst ook met een jachthaven en fietsen we verder langs het water dat hier Wolderwijd heet.
Even daarna rijden we Harderwijk binnen langs de stadsmuren, passeren de strandboulevard, het Dolfinarium en komen langs de haven van Harderwijk.
Als we Harderwijk weer uit rijden komen we door een wijds poldergebied. Na Harderwijk heet dit deel van de Randmeren het Veluwemeer.
We fietsen langs een uitkijktoren bij de Hierdensebeek met een fraai uitzicht over het Veluwemeer. Even later passeren we enkele bungalowparken en komen bij het Veluwerandveer waar we het Veluwemeer oversteken. Tijdens de overtocht komen we langs een tweetal kleine eilandjes De Ral en De Kwak waarna we aanmeren bij de Bremerbaai en een jachthaven.
Hier in Flevoland fietsen we over de dijk terug langs het Veluwemeer met fraaie uitzichten, links het Veluwemeer en rechts het Harderbos.
Daarna passeren we het Harderstrand met een jachthaven en komen even later langs Harderhaven waar we eerst het Gemaal Lovink passeren en daarna de sluis Blauwe Dromer. Rechts ligt hier een kunstwerk in het water met de gelijknamige naam.
Als we verder fietsen langs de Knardijk komen we weer langs het water van het Wolderwijd. We volgen geruime tijd de weg langs dit water en passeren het kunstwerk en uitkijktoren De Biezenburcht.
Daarna gaan we richting Zeewolde en passeren het Tulpeneiland waar een kopie van de Ark van Noah ligt.
We fietsen verder langs en door Zeewolde en daarna een tijdje door het Zeewolderbos waar we verschillende camping passeren. Als we weer uitkomen op de dijk langs het Nuldernauw komen we even later weer aan bij de parkeerplaats onder de Nijkerkerbrug waar we deze 2e etappe langs de Randmeren begonnen.

Harderwijk
Uitkijktoren
Veluwerandveer
Blauwe Dromer
Ark van Noah

Randmeren3: Veluwerandveer-Roggebotsluis-Elburg-Veluwerandveer 53km.

Routekaart

Vanaf de parkeerplaats aan de Bremerbaaiweg (Biddinghuizen/Flevoland) fietsen we langs een paar surfstranden over het fietspad langs het Veluwemeer.
We passeren hier regelmatig verschillende strandjes, jachthavens en vakantieparken.
Na enige tijd passeren we het kunstwerk Het Rif. Op drie paalfunderingen een blok beton vermengd met Zuiderzeebodemresten. Via een trap kan men op het kunstwerk klimmen.
Als we verder fietsen blijven we het pad lang het water volgen dat hier nu het Drontermeer heet. Onderweg hebben we steeds fraaie uitzichten over het water.
We passeren de Reevesluis en daarna zien we rechts het Reveeiland bij de aanlegplaats De Meerkoet. We passeren de Drontermeertunnel en enige tijd later komen we bij de brug en sluizen van Roggebotsluis waar we het water van het Drontermeer oversteken en Flevoland verlaten.
Aangekomen aan de andere zijde van het Drontermeer volgen we een fietspad over en langs de dijk. Hier passeren we verschillende kleine eilandjes vol met verschillende watervogels.
Daarna komen we weer bij de Drontermeertunnel, hier fiets we even een stuk langs de treinbaan en zien duidelijk de spoorbaan in de grond zakken.
We fietsen verder door enkele polders, passeren verschillende boerderijen, steken het Revediep over en fietsen dan weer terug naar het Drontermeer en volgen dan geruime tijd het fietspad langs de Zomerdijk.
Dan komt Elburg in zicht en rijden we deze plaats binnen bij de oude Stadsgracht. We fietsen en lopen hier even door het gezellige oude centrum van Elburg.
Als we Elburg weer uitrijden via het Bagijnendijkje steken we de drukke Flevoweg over en fietsen dan door enkele polders langs het Veluwemeer. Geruime tijd fietsen we hier door dit poldergebied via kleine weggetjes, enkele fietspaden en komen uiteindelijk bij en grote camping waar ook het Veluwerandveer aanmeert.
Hier steken we met de fiets het Veluwemeer en aan de andere zijde van het Veluwemeer komen we weer bij de Bremerbaaiweg waar we deze route begonnen.

Kunstwerk De Rip
Watervogels
Drontermeer
Stadsgracht Elburg
Elburg

Randmeren4: Ketelhaven-Roggebotsluis-Kampen-Ketelbrug-Ketelhaven 58km.

Routekaart

Vanaf de parkeerplaats aan het Ketelmeer bij Ketelhaven fietsen we langs het Ketelmeer richting Roggebotsluis.
We fietsen hier vlak langs de water dat hier de naam heeft Vossemeer.
We blijven geruime tijd langs het water fietsen tot we uitkomen bij de brug en sluis van Roggebotsluis waar we oversteken naar de andere zijde van het Vossemeer.
Hier volgen we geruime tijd een fietspad langs het water waar we fraaie uitzichten hebben op de verschillende polders rechts en het Vossemeer links. In het Vossemeer zien we ook verschillende kleine eilandjes met veel watervogels.
Als we aankomen voor het water van het Keteldiep volgen we het fietspad naar rechts en komen langs de IJssel en via een industrieterrein rijden we Kampen binnen. Even later komen we bij de oude haven en het centrum van Kampen.
Vlak daarna steken we bij de Stadsbrug de IJssel over en fietsen op de andere oever weer terug langs de IJssel waar we een fraai uitzicht hebben op de skyline van Kampen.
Via een oude dijkweg en een fietspad fietsen we terug naar het Keteldiep en passeren even later een uitkijktoren met een fraai uitzicht over het Keteldiep en de vele kleine eilandjes met watervogels.
Dan steken we het Ramsdiep over en komen aan in de Noordoostpolder en gaan het fietspad volgen langs het water van het Ketelmeer.
Na geruime tijd komen we langs Schokkerhaven en passeren hier verschillende bungalows en de jachthaven.
Als we verder fietsen blijven we het fietspad langs het Ketelmeer volgen en zien we links in het water het IJsseloog, een rond eiland dat in het midden een grote waterplas heeft zodat het van boven gezien op een oog lijkt. Even daarna passeren we het sluitgatmonument van de Noordoostpolder, hier wordt aangegeven hoe de Noordoostpolder is ontstaan.
We blijven en fietspad langs het water verder volgen en in de verte is de Ketelbrug al zichtbaar. Aangekomen bij de Ketelbrug en het strandje Zwolse Hoek, steken we hier het Ketelmeer over. We passeren daarna het Ketelstrand en volgen dan het fietspad weer langs het water.
Na enige tijd zien we links weer het eiland IJsseloog, daarna wat kunstwerken op de dijk langs het Ketelmeer en komen dan weer aan bij Ketelhaven. Hier passeren we eerst het Gemaal Colijn en steken daarna de Ketelsluis over.
Vlak na de Ketelsluis komen we weer bij de parkeerplaats waar we deze fietstocht begonnen.

Vossemeer
Kampen
Uitkijktoren
Sluitgatmonument
Ketelbrug