Home LAW/Streekpaden/etc. Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

GPS-tracks: Algemeen.

Wandelen met een GPS is een nieuwe dimensie voor de wandelsport, het hoeft niet alleen leuk te zijn maar het heeft ook duidelijke voordelen: verdwalen is definitief verleden tijd en men hoeft minder met een kaart te puzzelen waar men is of waar men heen moet waardoor men meer van de omgeving kan genieten.
Andere voordelen kunnen zijn dat de meeste GPS-sen bijhouden hoe lang men heeft gelopen, welke afstand men heeft afgelegd en wat de gemiddelde snelheid is. Terwijl in bergachtige gebieden ook nog kan worden afgelezen hoeveel men heeft geklommen en is gedaald. Maar omdat de satellietsignalen relatief zwak zijn kunnen deze wel worden gehinderd zoals b.v. in dichte bossen, in gebouwen en in smalle kloven. Een GPS is dus een elektronisch hulpmiddel dat, behalve een route ook extra informatie kan geven zoals snelheid, waarschijnlijke aankomsttijd en de afgelegde afstand.
GPS (Global Positioning System) betekent "positie bepalingssysteem" en is door de Amerikaanse strijdkrachten gebruikt en bekend geworden. Het systeem bestaat uit een 24-tal satellieten die elk in een vaste baan om de aarde draaien. Elk van deze satellieten heeft een eigen signaal dat gratis wordt opgevangen door een GPS-systeem. Dit systeem heeft een soort logboek van de banen die elk van de 24 satellieten beschrijft waardoor de ontvanger exact kan bepalen waar hij/zij zich op dat moment bevindt. Door immers het snijpunt te nemen van minimaal drie satellieten krijgt men een bepaald punt op de aardbol: de juiste positie. Een vierde satelliet is nodig om de positie nauwkeurig te berekenen maar hoe meer satellieten bij de berekening betrokken zijn des te beter. Omdat een GPS-ontvanger precies weet waar het is kan het met behulp een waypoint aan de ontvanger laten weten waar men naar toe kan lopen. Waypoints zijn vaste plekken ergens op de aarde die men bepaald aan de hand van noord/zuid en oost/west coördinatoren. Met behulp van meerdere waypoints kan men zodoende een route maken. Als men met een GPS-ontvanger gaat lopen, b.v. een route van waypoint naar waypoint, wordt de gelopen route automatisch opgeslagen door en in de GPS-ontvanger. Deze opgeslagen route noemt men een Track en met behulp hiervan kan men altijd de reeds gelopen route controleren en weer teruglopen zodat verdwalen niet meer mogelijk is.


Deze meeste wandelingen en tracks zijn door ons gelopen of door anderen toegezonden. Voor zover wij weten zijn de routes vrij te lopen, maar hou er rekening mee dat gegevens gewijzigd kunnen zijn en/of veranderd. Wij nemen geen enkele verantwoording van schade of letsel of enig ander iets, wat zou kunnen ontstaan door het nalopen van deze tracks en/of het downloaden van deze bestanden.

* * * Wandelen is een gezonde sport, maar loop de routes ook met het gezonde verstand. * * *