Home LAW/Streekpaden/etc. Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

Meerkerk: Sprinkhaanzanger 15 km.

GPS
RouteInformatie

Deze wandeling beginnen we op parkeerplaats bij de Meerkerksebrug over het Merwedekanaal (Weverwijk/Kleine Kanaaldijk) vlak bij de Bonkmolen.
Vanaf de parkeerplaats steken we de Weverwijk over en wandelen geruime tijd over het fietspad langs het Merwedekanaal.
Na het gemaal Lakerveld gaan we links en lopen langs een sloot de polder Scharperswijk in over de Bastaardkade.
We volgen deze graskade geruime tijd tot vlak voor de drukke A27 waarna we naar het viaduct lopen, de A27 passeren en via de Heicopperweg doorlopen naar de Driemolensweg.
Na de rontonde langs de Driemolenweg lopen we rechts het graspad van de Rijskade op dat we geruime tijd gaan volgen.
Na een tijdje gaat de Rijskade over in de Molenkade waar we het rechtse pad gaan volgen tussen 2 watertjes door. We passeren hier verschillende bosjes en struiken langs deze houtkade.
Geruime tijd later (na de 2e brug) lopen we rechts de polder in van de Zouwenboezem.
We passeren een waterplas en na verschillende graspaden door deze polder komen we uit op de Zouwenkade en lopen bij een infopaneel tussen het riet door naar een vogelkijkscherm.
Nadat we weer terug zijn gelopen naar de Zouwenkade gaan we deze naar rechts volgen. Even later passeren we een vogeluitkijkhut en lopen over de grasdijk verder richting een molen.
Deze fraaie wipwatermolen met de naam Vlietmolen is nog de enige intacte molen in het Zouweboezemgebied. De oorspronkelijke molen dateert uit 1840, maar is in 1998 door een brand verwoest en in 2001 weer opgebouwd.
We lopen verder over de Zouwenkade en maken links nog even een klein rondje door een riet en wilgengebied. Daarna lopen we onder de A27 door langs het water van de Oude Zederik naar Meerkerk.
In Meerkerk steken we de weg over en lopen naar de Kleine kanaaldijk langs het Merwedekanaal.
Na enige tijd passeren we de Bonkmolen. De Bonkmolen is ook een wipmolen uit 1853 en de molen bemaalde deze samen met o.a. de Vlietmolen het water in de Lakerveldse polder. De Bonkmolen is tot 1945 in bedrijf geweest.
Even later bereiken we weer de parkeerplaats bij de Meerkerksebrug waar we deze wandeling begonnen.

Merwedekanaal
Bastaardkade
Molenkade
Vogelkijkscherm
Vlietmolen


Meerkerk: Purperreigerroute 10 km.

GPS
RouteInformatie

De route begint bij het gemeentehuis van Meerkerk aan het Raadhuisplein waar volop parkeergelegenheid is en loopt wisselend over verharde en onverharde wegen of paden.
De route is niet gemarkeerd, onderaan deze pagina volgt een korte routebeschrijving.
De wandeling loopt vanuit Meerkerk over de Zederikkade, langs de oude Zederik een voormalige kreek die nog steeds een boezemfunctie vervult. Wandelend langs oude wilgen en rietkragen zien we veel watervogels.
We passeren de prachtige wipwatermolen, de Vlietmolen en lopen verder langs de weilanden en rietkragen en passeren de boomgaard De Kikker, hier begint (bij het infopaneel) het Vlonderpad dat ons over de Nieuwe Zederik leidt naar het natuurgebied De Boezem, waar we bij een vogelkijkscherm vele watervogels zien waaronder de Purperreiger.
Via de Lekdijk komen we bij restanten van de oude Sluizen en passeren even later de eendenkooi De Zouwe, een wiel die ontstaan is na een dijkdoorbraak in de 14e eeuw. Links van ons zien we verschillende rietlanden waar vele watervogels verblijven. De hoge Elzen bij het viaduct van de A27 dwingen de vogels hoog over de bomen te vliegen zodat zij geen last hebben van het drukke verkeer. Vervolgens passeren we opnieuw een wiel en wandelen we Meerkerk weer binnen.

Oude Zederik
Vlietmolen
Oude Zederik
Vlodderpad
Vlodderpad

Routebeschrijving Purperreigerroute Meerkerk:
Bij het informatiebord het Raadhuisplein oversteken en via de Ankerstraat en het Kerkplein langs de kerk lopen en daarna de Kerkstraat oversteken en rechtdoor de Tolstraat in, daarna linksaf de Zederikkade inlopen en deze helemaal uitlopen tot aan de A27, voor de A27 rechts aanhouden, linksaf (Veldweg) onder de A27 doorlopen.
Rechtdoor de Zederikkade helemaal aflopen tot aan de Lekdijk, daar linksaf, op eerste kruispunt (Sluis) linksaf de Zouwendijk inlopen (ri. Meerkerk), onder het viaduct door de Zouwendijk aflopen waarna we weer in Meerkerk uitkomen. Bij de kerk rechts aanhouden om weer op het Raadhuisplein uit te komen.