Home LAW/Streekpaden/etc. Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

Vliedbergen van Kloetinge.

Vliedberg "Marktveld".

Aan de Marktveld bij het buurtschap Kloetinge (gemeente Goes) ligt de vliedberg "Marktveld".
De vliedberg heeft een archeologische functie, is een Rijksmonument en is ingeschreven in het Monumentenregister onder nummer 45129.
De datering van de vliedberg is 10e - 13e eeuw.
De vliedberg Marktveld is 5 meter hoog, heeft een doorsnede van +25 meter en is omgeven door een sloot of gracht.
Het terrein rondom de vliedberg is beschermd gebied.
Vliedberg Marktveld is gelegen achter het pand Martkveld 19 en ligt in een niet openbare tuin.
Gebleken is dat de vliedberg bewoond is geweest in de 11e eeuw en dat de berg om strategische redenen in de 12e of 13e eeuw is verhoogd en voorzien van een ringgracht. Het is aan te nemen dat de voorhof van de vliedberg gelegen was aan het breedste deel van de ringgracht, er ligt een eenvoudig bruggetje uit de 19e eeuw dat toegang geeft tot het voorterrein van de vliedberg.
Er staan nog enkele zeer oude monumentale bomen op en rond de vliedberg die stammen uit 1840-1870 onder andere een Mammoetboom, een Californische Cypres, Linden, Treurbeuk, Moerbij en Taxus.
Halverwege de Jachthuisstraat loopt een voetpad dat langs de oude ringgracht van de vliedberg loopt en vanwaar ook de vliedberg zichtbaar is.
Buitenplaats Kloetinge bestond uit een hoofdhuis en een koetshuis en in de loop der tijd is de buitenplaats uitgebreid met de ernaast gelegen percelen en gebouwen. Het uit 1616 stammende rentmeesterskantoor behoort daar ook bij. Helaas zijn het koetshuis en later ook het herenhuis afgebroken en is er de huidige villa voor in de plaats gekomen.

Vliedberg "Stelleweg".

Aan de Stelleweg bij het buurtschap Kloetinge (gemeente Goes) ligt de vliedberg "Stelleweg".
De vliedberg heeft een archeologische functie, is een Rijksmonument en is ingeschreven in het Monumentenregister onder nummer ???.
De datering van de vliedberg is ???e eeuw.
De vliedberg "Stelleweg" is 2 meter hoog, heeft een doorsnede van +15 meter en is niet omgeven door een sloot of gracht.
Het terrein rondom de vliedberg is beschermd gebied.
Van deze vliedberg is nagenoeg geen informatie te vinden. Op oude kaarten staat een vliedberg op deze plek aangegeven.
Het enige dat op dit moment bekend is, is dat de vliedberg is gelegen tussen de Stelleweg en de Oranjeweg in een weiland. Door het aanleggen van een park tussen de Stelleweg, Oranjeweg en Jokwegeling is deze vliedberg in het park opgenomen.
Tevens is bekend dat er ongeveer 10 vliedbergen binnen de ambachtsheerlijkheid Kloetinge moeten hebben gelegen.