Home LAW/Streekpaden/etc. Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

Vliedbergen van Baarsdorp.

Vliedberg "Opperhof" (Baarsdorp Noord).

Aan de Baarsdorp bij het buurtschap Baarsdorp (gemeente Borsele) ligt de vliedberg "Opperhof".
De vliedberg heeft een archeologische functie, is een Rijksmonument en is ingeschreven in het Monumentenregister onder nummer 45203.
De datering van de vliedberg is 13e - 16e eeuw.
De vliedberg Opperhof is 3,6 meter hoog, heeft een doorsnede van +30 meter en is gedeeltelijk omgeven door een sloot of gracht.
Het terrein rondom de vliedberg is beschermd gebied.
In het terrein bevinden zich twee hoogten die bij elkaar horen. Op deze vliedberg heeft het kasteel van Baarsdorp "Huis ter Baarsdorp" gestaan. Op de andere vliedberg was het Nederhof gebouwd.
Op het Opperhof stond het kasteel van Baarsdorp dat geheel is verdwenen. Waar nu het hek staat was de oorspronkelijke ingang van het kasteel. Rond de vliedberg lag een ringgracht waarvan nog maar deels sporen zijn te zien in het landschap. Binnen het gerestaureerde stenen muurtje stond rond 1233 een gotisch kerkje, slotkapel Jacoba van Beieren, dat deel uitmaakte van het kasteel. Het kasteel is in 1572 vernield tijdens de belegering van Goes. Rond 1870 is het kerkje afgebroken maar toen er in de 20e eeuw opgravingen werden gedaan ontdekte men de resten van een kosterswoning. Uit grondig onderzoek naar de bewoners van Baardorp bleek dat er een koster had gewoond in het huisje vlakbij het kerkje. Het terrein is van zeer hoge waarde voor onderzoek naar bewoningssporen en naar de geschiedenis van mottekastelen.
Aan de zuidkant wordt het vliedbergterrein begrensd door een oude muur van het voormalige kerkhof van Baarsdorp.

Vliedberg "Nederhof" (Baarsdorp Zuid).

Aan de Baarsdorp bij het buurtschap Baarsdorp (gemeente Borsele) ligt de vliedberg "Nederhof".
De vliedberg heeft een archeologische functie, is een Rijksmonument en is ingeschreven in het Monumentenregister onder nummer 45203.
De datering van de vliedberg is 13e - 16e eeuw.
De vliedberg Nederhof is 2,6 meter hoog, heeft een doorsnede van +20 meter en is gedeeltelijk omgeven door een sloot of gracht.
Het terrein rondom de vliedberg is beschermd gebied.
Deze vliedberg is minder hoog dan het Opperhof maar ze horen wel degelijk bij elkaar. Om vanuit het Nederhof naar het Opperhof te kunnen gaan moest je via een brug over de ringgracht. Vanaf de voet van de heuvel liep een steile trap omhoog naar de top. Het Nederhof bestond uit een boerderij met enkele bijgebouwen en een toegangspoort. Baarsdorp behoorde tot 1815 bij Sinoutskerke maar werd in 1816 ingedeeld bij s' heer Abtskerke en in 1970 werd het toebedeeld aan de gemeente Borsele. Met het verlies van de slotkapel Jacoba van Beieren verloor Baarsdorp haar status als dorp en verviel tot gehucht waar op dit moment nog maar ca 10 huisjes staan.