Home LAW/Streekpaden/etc. Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

Woudenberg: Treekerduinen & Bergwandeling 14,5km.

GPS
RouteInformatie

Vanaf de parkeerplaats Bergzicht steken we de N227 over en wandelen naar de Treekerduinen.
We passeren een parkeerplaats en wandelen dan een bosgebied binnen dat over gaat in een heide gebied.
Midden op deze heide passeren we een witte antieke wegwijzer.
We lopen verder over de heide en komen dan in een heuvelachtig gebied met enkele zandduinen, de Treekerduinen.
Daarna volgen we verschillende bospaden en geruime tijd later lopen we over het Landgoed Den Treek.
We lopen hier op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei waar in de achtste eeuw al een nederzetting was. In de middeleeuwen was de naam van dit gebied 'de Treke aan de Beke' en later werd het Landgoed Den Treek.
Na enige tijd passeren we Huize Den Treek dat in de loop der jaren verschillende keren is verbouwd en uitgebreid.
Als we verder wandelen volgen we verschillende bospaden en komen we langs een groot bosmeer met een uitkijkpunt.
Dan steken we de Zeisterweg over (N224) en lopen naar het recreatieterrein van het Henschotermeer.
Let op: In het zomerseizoen moet je entree betalen als je de wandeling langs het Henschotermeer wilt lopen. Indien men dit niet wilt, kan men de weg langs de parkeerplaatsen volgen en na P3 (rechts en daarna links) de route weer oppakken.
Na het Henschotermeer lopen we de bossen weer in en steken de oude parkeerplaats over. Hierna volgen weer enkele bospaden en steken we de N227 over waarna we direct de bossen weer inlopen.
Hier beginnen we aan de klim van de Austerlitze berg. We passeren een boswachterswoning en lopen dan verder omhoog naar het Berghuis.
Het Berghuis is een jachthuis dat in opdracht van J.B. Stoop werd gebouwd in 1838. In 1920 kreeg het huis een verdieping waardoor het gebouw het karakter van een Zwitsers chalet kreeg. Het huis ligt ook in een fraaie Alpenweide achtige omgeving.
Na het Berghuis passeren we de Koepel van Stoop, deze koepel werd gebouwd in 1840 in neoclassicistische stijl. De koepel is voorzien van zes pilaren, die afkomstig zijn van de oude beurs van Amsterdam (J.B. Stoop was een Amsterdamse bankier).
Dan wandelen we verder, steken de N224 weer over en lopen door de bossen naar de Pyramide van Austerlitz.
In 1804 liet generaal Marmont de pyramide bouwen door het Frans-Bataafse leger dat hier was gelegen als eerbetoon aan zijn vriend Napoleon Bonaparte. Deze pyramide was van oorsprong van hout en raakte snel in verval.
Napoleons broer Lodewijk Napoleon (destijds koning van Holland) gaf het monument de naam "Pyramide van Austerlitz" naar de veldslag in het huidige Tsjechië. In 1894 werd een nieuwe obelisk gebouwd van steen.
We lopen om de Pyramide heen en dalen dan de berg weer af en komen weer bij het beginpunt van deze wandeling.

Treekerduinen
Bosmeer
Henschotermeer
Koepel van Stoop
Pyramide van Austerlitz


Woudenberg: Beken & Griften 17,5km.

GPS
RouteInformatie
Wij beginnen deze wandeling bij de parkeerplaats aan de Ekris (Vermeulenhof) in Woudenberg.
We verlaten Woudenberg via de Ekris en gaan al snel rechts de Groenwoudsesteeg in, een onverhard pad dat we geheel uitlopen.
Via de Zegheweg lopen we dan naar het Valleikanaal en gaan het pad langs dit kanaal volgen. Onderweg passeren we enkele bunkers langs dit pad.
Na geruime tijd komen we bij een oud sluizencomplex en voor deze sluis gaan we links omlaag en volgen een pad langs het water van de Heiligenbergerbeek.
Al snel komen we bij het trace van de oude spoorlijn Amersfoort/Kesteren en gaan rechts dit trace een tijdje volgen. Bij een slagboom aangekomen steken we links een sloot over en lopen aan de andere zijde van deze sloot door de bossen terug naar de Heiligenbergerbeek.
Bij de Heiligenbergerbeek aangekomen volgen we een tijdje het pad langs deze beek. Bij een versmalling van de beek lopen we rechts de bossen in van het landgoed De Boom. Hier lopen we met een grote boog om het landhuis De Boom heen. De naam De Boom is ontleend aan een oude boom op het landgoed waar de officiële gemeentelijke mededelingen vroeger werden aangeplakt. Het statige witte landhuis van twee verdiepingen werd eind 19e eeuw gebouwd.
Bij het grote toegangshek lopen we rechts weer naar de Heiligenbergerbeek en blijven langs deze beek lopen. We steken de drukke Arnhemseweg over en na enige tijd komen we bij het punt waar de Woudenbergse Grift uitstroomt in de Heiligenbergerbeek.
Hier verlaten we de Heiligenbergerbeek en lopen rechtdoor het landgoed De Treek binnen. We passeren Huize De Treek en wandelen geruime tijd door de bossen tot we uitkomen bij de Woudenbergse Grift.
We gaan rechts het pad langs dit water volgen tot de eerste brug, steken de Woudenbergse Grift over en lopen het Landgoed Geerenstein binnen. Even later steken we het Grand Canal over en zien op afstand Huize Geerenstein. Huize Geerestein is hoogstwaarschijnlijk tussen 1394 en 1402 gebouwd.
Daarna steken we de Ekerissewetering en de Geerensteinselaan over en wandelen over het onverharde pad van de Nieuwe Steeg naar de Ekris waar we deze wandeling begonnen.

Valleikanaal
Sluizencomplex
Heiligenbergerbeek
Huize De Treek
Woudenbergse Grift


Woudenberg: NS-wandeling - Heligenbergerbeek 17,5km.

GPS
RouteInformatie

Deze Heiligenbergerbeek route is een NS-wandeling van Woudenberg naar station Amersfoort.
Vanaf de brug over het Valleikanaal lopen we noordwaarts langs de oever van dit kanaal en blijven dit Valleikanaal geruime tijd volgen. Onderweg passeren we enkele stuwen en hebben we wisselende uitzichten over de omliggende polders.
Even voorbij het punt waar de Heiligenbergerbeek in het kanaal uitstroomt, lopen we links de oude spoordijk op van het vroegere lijntje Amersfoort/Kesteren. Vandaag de dag is het spoor begroeid met planten en struiken en vormt een belangrijke ecologische verbindingszone voor flora en fauna.
Dan komen we bij de oevers van de Heiligenbergerbeek en gaan deze beek een stukje volgen en zien onderweg verschillende oude boerderijen.
Bij Den Treek verlaten we de beek en lopen naar het Landgoed Den Treek. Hier is de overgang van de Geldersche Vallei naar de Utrechtse Heuvelrug. Even later passeren we het oude landhuis Den Treek met zijn fraaie tuinen, duiventil en vijvers.
De route loopt nu verder door de bossen, afgewisseld met enkele heidevelden en via Oud Leusden komen we bij de buitenwijken van Amersfoort. We passeren de wijken Leusderkwartier en Dorrestein.
Dan komen we weer langs de oever van de Heiligenbergerbeek en gaan de beek weer een tijdje volgen tot we in het centrum van Amersfoort aan komen bij de Stadsring.
In het oude centrum van Amersfoort, dat in 1259 stadsrechten kreeg, lopen we langs fraaie oude huizen en straatjes. Daarna komt het station in zicht, het eindpunt van deze fraaie NS-wandeling.

Valleikanaal
Heiligenbergerbeek
Huize Den Treek
Amersfoort
Station


Woudenberg: Klompenpad - Dashorsterpad 12,5km.

GPS
RouteInformatie

Het Dashorsterpad is een zgn. Klompenpad, een rondwandeling in het bos-en weidegebied tussen Woudenberg en Scherpenzeel.
Van Partycentrum Schimmel vertrek de route, hier staat ook een informatiebord over het Dashorsterpad.
De route loopt naar het Valleikanaal waarna we over de Grebbeliniedijk, voorlopig langs de oever van het dit kanaal blijven tot de Roffelaarsstuw.
Bij deze stuw steken we het Valleikanaal over en wandelen verder over de Roffelaarskade, een zandpad en over een fraaie houtwal die door het weidegebied loopt.
Onderweg passeren we verschillende oude boerderijen zoals de Hoeve Sniddelaar, Hoeve Groot Romselaar en de Hoeve Dashorst. Bij deze laatste hoeve staat een oude Schaapskooi.
Via de Dashorsterweg, de grensweg tussen de provincie Gelderland en Utrecht, lopen we verder en passeren wederom een paar oude boerderijen, waaronder de Hoeve De Haar met zijn oude Linde.
We lopen nu door een bosgebied en zien links een tweetal heuvels die behoren bij de historische schietbaan: De Kogelvanger.
Even later passeren we de Hoeve Breehoef, de Hoeve Wittenberg en de Hoeve Groot Vlastuin. Deze boerderijen vormen een fraai geheel met de omgeving en het landschap. Vroeger lagen hier nog verschillende schaapskooien maar die zijn helaas verdwenen.
Vanaf hier wandelen we verder door het open weiland waar we verschillende weidevogels zien en komen we weer uit bij het Valleikanaal. We lopen nu langs de andere oever terug, richting Woudenberg en verder naar het beginpunt van dit fraaie klompenpad.

Valleikanaal
Valleikanaal
Roffelaarskade
Schaapskooi
Waterpoel


Woudenberg: Klompenpaden - Oudenhorster & Broekerpad (16km).

GPS
RouteInformatie

Het Oudenhorsterpad en het Broekerpad zijn zgn. Klompenpaden, men kan deze 2 paden aaneengesloten lopen waardoor er een rondwandeling ontstaat van bijna 16km.
Van Partycentrum Schimmel vertrekt de route, hier staat ook een informatiebord over het Oudenhorsterpad.
Bij de overgang van het Valleikanaal volgen we de oever van het kanaal, welke we even later oversteken, we lopen nu op de oude Liniedijk en passeren Lambalgen.
Bij de volgende brug gaan we rechtdoor en volgen zowel het tracé van het Oudenhorsterpad als het Broekerpad. Bij de brug aan de Broekerweg gaan we links de brug over en volgen nu het Broekerpad dat ons over de Luntersebeek voert naar Huize Woudenberg.
We verlaten Woudenberg via de Nieuwstraat en komen weer uit bij de brug van het Valleikanaal waar we eerder langskwamen. We lopen wederom over de Liniedijk naar de brug bij de Broekerweg en gaan nu rechtdoor verder langs het Valleikanaal.
Even later verlaten we het kanaal en lopen rechts door het weiland naar de Boerenstee (een B&B) en wandelen verder langs de hoeve Groot Oudenhorst. Bij het tunneltje lopen we omhoog naar het tracé van de oude spoorlijn Amersfoort-Kesteren en blijven dit tracé geruime tijd volgen.
Bij de Brinkkanterweg verlaten we de oude spoorlijn en gaan rechts waarna we de hoeve De Beek passeren, een prachtige oude boerenhoeve uit 1880 die bezocht kan worden. Bij de brug over het Valleikanaal gaan we links en komen weer uit bij het startpunt van deze gecombineerde klompenwandelingen. Onderweg passeren we op de Liniedijk nog een opengestelde loopgraaf.

Valleikanaal
Huize Scherpenzeel
Luntersebeek
Loopgraaf
Bunker