Home LAW/Streekpaden/etc. Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

Wandelen in en rondom Nieuwegein.

Nieuwegein is een voormalige groeikern ten zuiden van Utrecht ingeklemd tussen de A12 en Utrecht in het noorden, de A2 en IJsselstein in het westen, de Lek en Vianen in het zuiden en de A27 en Houten in het oosten.
Nieuwegein is ontstaan in 1971 na samenvoeging van de vroegere gemeenten Jutphaas en Vreeswijk.
Op 12 juni 1969 besloten de gemeenteraden van Jutphaas en Vreeswijk zichzelf op te heffen en op 30 juni 1971 werden de oude gemeentevlaggen gestreken. Op 1 juli 1971 was de nieuwe gemeente Nieuwegein een feit.
In het gebied tussen Jutphaas en Vreeswijk stond vroeger een nederzetting genaamd Geyne. Deze nederzetting heeft in 1295 stadsrechten gekregen maar werd korte tijd later, in 1333, verwoest in een oorlog tussen de bisschop van Utrecht en de graaf van Holland. Vandaag herinnert alleen Huis Oudegein nog aan deze tijd.
Door en langs Nieuwegein lopen enkele verschillende waterwegen, zoals het Amsterdam-Rijnkanaal, het Lekkanaal en het Merwedekanaal. Vanuit het Merwedekanaal ontspringt de rivier de Hollandse IJssel en vanuit de Hollandse IJssel het riviertje de Kromme IJssel.
Door deze vele waterwegen heeft Nieuwegein verschillende sluizen, bruggen en diverse waterpartijen. Tevens vindt men rond Fort Jutphaas en Fort Vreeswijk nog echte fortgrachten.
Ondanks dat Nieuwegein een groeikern was, is er in en rond de gemeente behoorlijk wat groenvoorziening te vinden. Het IJsselbos, het Park Oudegein, Park Galecop en het Park Kokke Bogaard zijn daar de mooiste voorbeelden van.
Omdat Nieuwegein ligt ingeklemd tussen de snelwegen A2, A12 en de A27 en lijkt het daardoor niet zo'n aantrekkelijke wandelbestemming, maar deze wandelingen bewijzen het tegendeel.
Bij het uitzetten van de wandelingen is er zoveel mogelijk gebruik gemaakt de eerder genoemde groenvoorzieningen.

Park Galecop
Vreeswijk
Fort Vreeswijk
Parkhout
Kromme IJssel