Home LAW/Streekpaden/etc. Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

Leusden: Klompenpad - Termatenpad 15km.

GPS
RouteInformatie

Het Termatenpad is een klompenpad dat begint bij de Leusbroekerweg.
Wij begonnen deze wandeling bij de Top-parkeerplaats (Leusbroekerweg 25B) en volgen de aanlooproute die langs het Valleikanaal loopt.
Aangekomen bij het sluisje waar de Heiligenbergerbeek in het Valleikanaal stroomt wandelen we een stukje langs de beek en volgen daarna het trace van de oude spoorlijn Kesteren - Amersfoort.
Al snel passeren we een oorlogsmonument en even later passeren we Wachtpost 43. Een wachtpost was een huisje waarin de baanwachter woonde die de overwegbomen bediende. Op het huisje is achter de boom nr. 43 nog te zien.
We passeren hier ook nog een stuk rails met een stootblok.
Als we verder lopen over de oude spoordijk passeren we ook Wachtpost 44.
Vlak daarna verlaten we de oude spoordijk en lopen langs de huizenrand van Leusden. Daarna passeren we een kerk, steken de Heiligenbergerbeek over en passeren een oud schoolgebouw. Dit schoolgebouw was een Bewaarschool dat dateert uit 1919.
Dan wandelen we het bosgebied binnen van het landgoed Den Treek en lopen op afstand langs het landhuis.
Als we weer aankomen bij de Heiligenbergerbeek, gaan we rechts een pad volgen langs de Woudenbergse Grift.
Bij het witte landhuis Griftpark, verlaten we de Woudenbergse Grift en wandelen het landgoed Geerenstein binnen en volgen enkele bospaden.
Onderweg in deze bossen zien we soms landhuis Geerenstein liggen.
We steken het Grand Canal en de Ekerissewetering over en volgen een bomenpad langs Woudenberg.
We passeren het oude toegangshek van de Ridderhofstad Groenewoude, lopen daarna door een open akkergebied en komen geruime tijd later weer bij het Valleikanaal.
Vanaf hier volgen we een tijdje het pad langs het Valleikanaal en passeren enkele oude bunkers. Aangekomen bij het sluisje waar de Heiligenbergerbeek in het Valleikanaal stroomt lopen we weer terug naar het beginpunt van deze wandeling.

Heiligenbergerbeek
Oude Spoordijk
Bewaarschool
Woudenbergse Grift
Valleikanaal


Leusden: Slingerduinen 14km.

GPS
RouteInformatie

Deze wandeling begint op de parkeerplaats bij de begraafplaats aan de Vlooswijkseweg.
De toren die zichtbaar is bij de begraafplaats zou volgens zeggen de oudste toren van Nederland zijn. Vanaf 697 heeft op deze plaats altijd een kerk gestaan, eerst in hout en later in steen. In 1580 werd de kerk geplunderd, raakte in verval en werd later gesloopt waarbij de toren werd gespaard.
We lopen naar de Dodeweg en steken de A27 over en wandelen daarna direct rechts via de Kerkweg de bossen in naast een Manege.
Via onverharde paden lopen we door de bossen verder en na enige tijd komen we bij de Vogelplas Den Treek.
We lopen hier over het Landgoed Den Treek-Henschoten één van de grootste familielandgoederen van Nederland, ruim 2100 hectare groot. De naam Den Treek is afkomstig van de 'treck' van het vee naar de Leusderheide. Er was hier vroeger veel heide en stuifzand waarvan later grote delen zijn bebost met naald- en loofbomen.
Na een brede open heidestrook lopen we het gebied binnen van de Slingerduinen bij een informatiebord.
De Slingerduinen ook wel genoemd de Treekerduinen is een glooiende gebied vol met heidevelden, kleine zandverstruivingen en afgewisseld met dennenbomen. In dit oude verstuivingsgebied liggen verschillende Ringheuvels die de naam Slingerduinen hebben gekregen.
Vervolgens wandelen we langs het moeras Langeveen met fraaie uitzichten rechts over het moeras en links over de Slingerduinen.
We lopen verder door de bossen, passeren een boomcirkel met een zevensprong en wandelen daarna door de bossen richting Huize Den Treek.
Het statige landhuis Den Treek werd gebouwd in 1807 door de stichter van het huidige landgoed W.H. de Beaufort. De beide witte zijvleugels aan weerszijden van het middengedeelte werden rond 1811 in empirestijl aangebouwd. In 1903 werd het landhuis uitgebreid met de toren. In de buurt van het landhuis staan nog een paar bijzondere gebouwen, het vreemde rechthoekige gebouw met de ronde ramen is genaamd 'De Ossenstal' uit 1887 en het witte huis aan de overzijde van het landgoed heeft de naam 'Italiaanse boerderij', een koetshuis uit 1890.
Via verschillende bospaden wandelen we verder over het landgoed en na geruime tijd passeren we een groot heideveld.
Aangekomen bij het onverharde deel van de Kerkweg wandelen we terug langs de manege, steken de A27 weer over en lopen naar het beginpunt van deze wandeling.

Oud(st)e kerktoren
Vogelplas Den Treek
Slingerduinen
Moeras Langeveen
Huize Den Treek


Leusden: Klompenpad - Het Schutpad 6km.

GPS
RouteInformatie

Het Schutpad is een klompenpad dat begint bij de Leusbroekerweg tegenover huisnr. 11, hier staat een informatiepaneel.
Het Schutpad bestaat uit een tweetal kleine rondwandelingen: Linksom (3,5 km) en rechtsom (2,5 km). Beide rondwandelingen kunnen gecombineerd worden tot één rondwandeling van 6km.
Markering: Rode en blauwe markeringen in de vorm van een klomp.
Bij het informatiebord van het Schutpad lopen we een klein stukje de Leusbroekerweg af en al snel lopen we een onverhard pad op langs het trace van de oude spoorlijn Amersfoort/Kesteren.
Na enige tijd lopen we een bosgebied binnen en komen bij de Heiligerbergerbeek die we een stukje gaan volgen tot de bossen van Huize De Boom. Hier gaan we naar rechts en en lopen over een lang breed bospad met een hoge bomenrij terug richting de Leusbroekerweg en het informatiepaneel van het Schutpad.
Aangekomen bij het informatiepaneel lopen we voor de kaasboerderij Klein Sandbrink naar links weer een stukje de Leusbroekerweg op en beginnen aan het 2e deel van het Schutpad.
Bij een kleine parkeerplaats achter een statig ijzeren hek lopen we links een bosgebied binnen. We blijven dit pad volgen met links uitzicht over een akkerland en even later komt Huize De Boom in zicht. Het statige landhuis Huize De Boom is gebouwd in 1878/1879 en heeft twee verdiepingen. De bouw vond plaats in opdracht van Arnoud Jan de Beaufort, die zijn leven lang burgemeester van Leusden is geweest.
Bij Huize De Boom komen we ook bij de oevers van de Heiligerbergerbeek die we een stukje gaan volgen. Voorbij het landhuis komen we weer bij het eerder gemelde brede bospad die we inlopen waarna we wederom weer uitkomen na dit 2e rondje bij het informatiepaneel van het Schutpad aan de Leusbroekerweg.

Langs oude spoorlijn
Breed bospad
Langs akkervelden
Klein Sandbrink
Huize De Boom