Home LAW/Streekpaden/etc. Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

Marker Wadden: Haveneiland 12km.

GPS
RouteInformatie

In 2016 is men begonnen met de aanleg van de eilanden groep Marker Wadden.
In september 2019 konden de eerste bezoekers een bezoek brengen aan het eerste eiland (Haveneiland), de Marker Wadden kan alleen per boot worden bereikt.
In totaal telt het Haveneiland van Marker Wadden nu 12 kilometer aan wandelpaden (2020). Een deel daarvan bestaat uit vlonderpaden die door fraaie zandige en moerassige stukken lopen.
Omdat de aanleg van de andere eilanden nog in volle gang is, de eilanden worden aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer, zal dit aantal wandelpaden de komende jaren worden uitgebreid.
Van de aanlegsteiger loopt men langs de haven naar de "Nederzetting" van het Haveneiland dat bestaat uit een kantoor van de havenmeester en de eilandwachters. Verder bevindt zich hier een onderzoeksstation, een eilandpaviljoen, een bezoekerscentrum en een beheer-/werkschuur. Tevens zijn er een paar vakantiehuisjes gebouwd.
Het Haveneiland is niet aangesloten op het elektriciteitsnetwerk, het riool of waternetwerk. Zonnepanelen en windmolens moeten de energie leveren. Het water wordt gefilterd uit het Markermeer en het afvalwater wordt via een speciaalsysteem afgevoerd.
De 5 eilanden maken deel uit van het Nationaal Park Nieuw Land.
Vanaf het bezoekerscentrum loopt men al snel naar de uitkijktoren Steltloper waar we een prachtig uitzicht hebben over het Haveneiland en de omliggen eilanden. Bij helder weer zien we ook Lelystad, Enkhuizen en Amsterdam.
Daarna wandelen we verder en komen al snel bij de vogelhut Lepelaar. Via een lang vlonderpad lopen we naar de vogelhut waar we een goed uitzicht hebben over de achterliggende waterplas.
Via een dijk langs het water lopen we naar een hoge zandduin en daarna verder langs de kustrand van het eiland. Na een tijdje lopen we het binnenland weer in en komen bij het vogelscherm Aalschover.
Vanaf dit vogelscherm lopen we verder langs de oostkant van het eiland over verschillende vlonderpaden. Even later lopen we een stukje het binnenland weer in naar de vogelkijkhut Duikeend. In deze vogelkijkhut dalen we af tot het waterniveau en kijken vlak boven waterrand naar de omgeving.
Via enkele paden lopen we weer terug naar het bezoekerscentrum.
Aan de zuidzijde van de haven zien we nog een grote wandelbrug naar een ander eiland, echter deze is (eind 2020) nog niet geopend.

Marker Wadden
Uitkijktoren
Vogelhut Lepelaar
Wandelpad
Vogelhut Duikeend