Home LAW/Streekpaden Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

Vliedberg van Wissekerke.


Vliedberg "Wissekerke".
Aan de Oude Rijksweg bij het buurtschap Wissekerke (gemeente Goes) ligt de vliedberg "Wissekerke".
De datering van de vliedberg is 11e eeuw.
De vliedberg Wissekerke is 2,5 meter hoog, heeft een doorsnede van +50 meter en is gedeeltelijk omgeven door een sloot of gracht.
Het terrein rondom de vliedberg is beschermd gebied.
Wissekerke ligt bij Goes tussen 's-Heer Arendskerke en 's-Heer Hendrikskinderen, niet te verwarren met Wissenkerke dat op Noord-Beveland ligt.
Wissekerke een nederzetting uit de elfde eeuw, voor welks stichting ene Heer Wisse uit het adellijk geslacht Van Schenge tekent, is nimmer tot een dorp uitgegroeid. Maar toch had het een kerk, staande op een afgevlakte vliedberg, die in het landschap nog goed te herkennen is, niet alleen als heuvel, maar ook als begraafplaats, die nog steeds in gebruik is.
De kerk is in 1809 wegens bouwvalligheid gesloopt en de toren werd in 1872 gesloopt.
Op de begraafplaats ligt nog een aantal priesterzerken en in hun onmiddellijke nabijheid de zerk van de predikant Egter van Wissenkerke, met een deel van zijn familie, uit het eind van de achttiende, begin negentiende eeuw. De dominee was bij zijn leven ambachtsheer van beide kernen. De katholieken en de protestanten uit Wissenkerke en 's-Heer Hendrikskinderen geven er blijk van op de dodenakker goed met elkaar overweg te kunnen.
Wissekerke lag vroeger aan de postweg van Middelburg naar Steenbergen. Het schijnt zo te zijn, dat zelfs Napoleon van deze weg gebruik heeft gemaakt. Vandaar dat men de oude Rijksweg tussen Wissekerke en 's-Heer Hendrikskinderen naar hem heeft genoemd, de Napoleonroute. Boze tongen beweren echter dat de keizer nooit langs deze weg heeft gereden.